Våra tjänster

Boendeplacering

Boendeplacering inkluderar: frukost, Lunch, middag och kvällsmat. Där ingår också kontaktperson och uppföljning. Vid placering finns möjlighet att hämta klienten hos placerande myndighet eller på hemmaplan.