Om oss

Om oss

Grenhult erbjuder en miljö fri från droger för män från 21 år och uppåt. (av läkare utskrivna mediciner accepteras men handhas utav personal)
Drogfrihet är en förutsättning för att kunna börja ordna upp aktuella problem. Den boende kontrolleras med regelbundna toxprover. Om den boende återfaller behöver detta inte leda till utskrivning utan detta bearbetas alltid genom samtal med den boende. Incidenter rapporteras till placerande myndighet, så att vi tillsammans kan planera hur fortsatt vistelse bör utformas.

Vi ger alla oavsett omfattning av beroendeproblem en möjlighet med stöd av oss själva att bygga ett liv utan droger och att hitta en meningsfylld tillvaro. Vårt syfte är att klienten under sin tid på Grenhult ska få insikt om sig själv och lära sig så mycket att denne senare i livet klarar sig utan droger. Vi erbjuder miljöpedagogiskt boende med möjlighet till alternativ som präglas av gemenskap, samhörighet, aktiviteter och utflykter samt individuella stödsamtal.

Personalen har lång erfarenhet av arbete med beroendeproblematik, en del av personalen har även egen erfarenhet av beroende. De är goda föredömen på att det går att förändra sin livssituation.
Förutom tillsynspersonal dygnet runt, finns tillgång till sjuksköterska via vårdcentral samt egen konsultläkare med specialkompetens inom psykiatri.

Peter Olsson

Verksamhetsansvarig
Tel: 0730-82 81 00
E-post: petergrenhult@gmail.com

Skriv till Peter
Personal boendet

Tel: 0325-35020
E-post: grenhultboende@gmail.com

Skriv till boendet